Studentavhopp (Student Dropouts)

Studentavhopp

Individer som lämnar skolan, sekundär eller högskola, innan specificerade läroplanskrav har slutförts.

Förklaring på engelska

Individuals who leave school, secondary or college, prior to completion of specified curriculum requirements.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dropout, Student; Dropouts, Student; Student Dropout; School Dropouts; Dropout, School; Dropouts, School; School Dropout

Svensk term Studentavhopp
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dropout, Student; Dropouts, Student; Student Dropout; School Dropouts; Dropout, School; Dropouts, School; School Dropout
Engelsk term Student Dropouts
MESH ID D013332

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.