Studenthälsovård (Student Health Services)

Studenthälsovård

Hälso- och sjukvård för högskolestudenter och universitetsstudenter tillhandahålls vanligtvis av utbildningsinstitutionen.

Förklaring på engelska

Health services for college and university students usually provided by the educational institution.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health Services, Student; Health Service, Student; Service, Student Health; Student Health Service; Services, Student Health; Health Services, University; Health Service, University; Service, University Health; University Health Service; University Health Services; Services, University Health

Svensk term Studenthälsovård
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health Services, Student; Health Service, Student; Service, Student Health; Student Health Service; Services, Student Health; Health Services, University; Health Service, University; Service, University Health; University Health Service; University Health Services; Services, University Health
Engelsk term Student Health Services
MESH ID D013333

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.