Stukningar och vrickningar (Sprains and Strains)

Stukningar och vrickningar

En kollektiv term för muskel- och ligamentskador utan dislokation eller fraktur. En vrickning är en ledskada där några av fibrerna i ett stödjande ligament bryts men ligamentets kontinuitet förblir intakt. En stam är en översträckning eller överansträngning av någon del av muskulaturen.

Förklaring på engelska

A collective term for muscle and ligament injuries without dislocation or fracture. A sprain is a joint injury in which some of the fibers of a supporting ligament are ruptured but the continuity of the ligament remains intact. A strain is an overstretching or overexertion of some part of the musculature.

Synonym, svenska: Stukningar; Försträckningar; Stukningar och försträckningar

Synonym, engelska: Strains and Sprains; Sprains; Sprain; Strains; Strain

Svensk term Stukningar och vrickningar
Synonym på svenska Stukningar; Försträckningar; Stukningar och försträckningar
Synonym på engelska Strains and Sprains; Sprains; Sprain; Strains; Strain
Engelsk term Sprains and Strains
MESH ID D013180

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.