Sturge-Webers syndrom (Sturge-Weber Syndrome)

Sturge-Webers syndrom

Ett icke-ärftligt medfödd tillstånd med vaskulära och neurologiska abnormiteter. Det kännetecknas av ansikts vaskulär nevi (PORT-WINE STAIN) och kapillär angiomatos av intrakraniella membran (MENINGES; CHOROID). Neurologiska egenskaper inkluderar EPILEPSI; kognitiva underskott; GLAUKOM; och synfel.

Förklaring på engelska

A non-inherited congenital condition with vascular and neurological abnormalities. It is characterized by facial vascular nevi (PORT-WINE STAIN), and capillary angiomatosis of intracranial membranes (MENINGES; CHOROID). Neurological features include EPILEPSY; cognitive deficits; GLAUCOMA; and visual defects.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sturge Weber Syndrome; Syndrome, Sturge-Weber; Parkes Weber Syndrome; Syndrome, Parkes Weber; Sturge Disease; Sturge Syndrome; Syndrome, Sturge; Sturge’s Syndrome; Syndrome, Sturge’s; Sturge-Kalischer-Weber Syndrome; Sturge Kalischer Weber Syndrome; Syndrome, Sturge-Kalischer-Weber; Sturge-Weber-Dimitri Syndrome; Sturge Weber Dimitri Syndrome; Syndrome, Sturge-Weber-Dimitri; Sturge-Weber-Krabbe Syndrome; Sturge Weber Krabbe Syndrome; Syndrome, Sturge-Weber-Krabbe; Angiomatosis Oculoorbital-Thalamic Syndrome; Encephalofacial Hemangiomatosis Syndrome; Hemangiomatosis Syndrome, Encephalofacial; Syndrome, Encephalofacial Hemangiomatosis; Meningo-Oculo-Facial Angiomatosis; Angiomatosis, Meningo-Oculo-Facial; Meningo Oculo Facial Angiomatosis; Meningofacial Angiomatosis-Cerebral Calcification Syndrome; Neuroretinoangiomatosis; Parkes-Weber Syndrome; Syndrome, Parkes-Weber; Phakomatosis, Sturge-Weber; Phakomatosis, Sturge Weber; Sturge-Weber Phakomatosis

Svensk term Sturge-Webers syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sturge Weber Syndrome; Syndrome, Sturge-Weber; Parkes Weber Syndrome; Syndrome, Parkes Weber; Sturge Disease; Sturge Syndrome; Syndrome, Sturge; Sturge’s Syndrome; Syndrome, Sturge’s; Sturge-Kalischer-Weber Syndrome; Sturge Kalischer Weber Syndrome; Syndrome, Sturge-Kalischer-Weber; Sturge-Weber-Dimitri Syndrome; Sturge Weber Dimitri Syndrome; Syndrome, Sturge-Weber-Dimitri; Sturge-Weber-Krabbe Syndrome; Sturge Weber Krabbe Syndrome; Syndrome, Sturge-Weber-Krabbe; Angiomatosis Oculoorbital-Thalamic Syndrome; Encephalofacial Hemangiomatosis Syndrome; Hemangiomatosis Syndrome, Encephalofacial; Syndrome, Encephalofacial Hemangiomatosis; Meningo-Oculo-Facial Angiomatosis; Angiomatosis, Meningo-Oculo-Facial; Meningo Oculo Facial Angiomatosis; Meningofacial Angiomatosis-Cerebral Calcification Syndrome; Neuroretinoangiomatosis; Parkes-Weber Syndrome; Syndrome, Parkes-Weber; Phakomatosis, Sturge-Weber; Phakomatosis, Sturge Weber; Sturge-Weber Phakomatosis
Engelsk term Sturge-Weber Syndrome
MESH ID D013341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.