Stygn (Sutures)

Stygn

Material som används för att stänga ett kirurgiskt eller traumatiskt sår. (Från Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Materials used in closing a surgical or traumatic wound. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska: Suturer; Kirurgiska häftklammar; Agraff

Synonym, engelska: Suture; Staple, Surgical; Staples, Surgical; Surgical Staples; Surgical Staple

Svensk term Stygn
Synonym på svenska Suturer; Kirurgiska häftklammar; Agraff
Synonym på engelska Suture; Staple, Surgical; Staples, Surgical; Surgical Staples; Surgical Staple
Engelsk term Sutures
MESH ID D013537

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.