Styrd molekylutveckling (Directed Molecular Evolution)

Styrd molekylutveckling

Teknikmetoder för framställning av molekyler som uppvisar de egenskaper som eftersträvas.

Förklaring på engelska

The techniques used to produce molecules exhibiting properties that conform to the demands of the experimenter. These techniques combine methods of generating structural changes with methods of selection. They are also used to examine proposed mechanisms of evolution under in vitro selection conditions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Directed Molecular Evolutions; Evolution, Directed Molecular; Evolutions, Directed Molecular; Molecular Evolutions, Directed; Molecular Evolution, Directed; Evolution, Molecular, Directed; In Vitro Molecular Evolution; Laboratory Molecular Evolution; Evolution, Laboratory Molecular; Evolutions, Laboratory Molecular; Laboratory Molecular Evolutions; Molecular Evolution, Laboratory; Molecular Evolutions, Laboratory

Svensk term Styrd molekylutveckling
Synonym på svenska
Synonym på engelska Directed Molecular Evolutions; Evolution, Directed Molecular; Evolutions, Directed Molecular; Molecular Evolutions, Directed; Molecular Evolution, Directed; Evolution, Molecular, Directed; In Vitro Molecular Evolution; Laboratory Molecular Evolution; Evolution, Laboratory Molecular; Evolutions, Laboratory Molecular; Laboratory Molecular Evolutions; Molecular Evolution, Laboratory; Molecular Evolutions, Laboratory
Engelsk term Directed Molecular Evolution
MESH ID D019020

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.