Subakut skleroserande panencefalit (Subacute Sclerosing Panencephalitis)

Subakut skleroserande panencefalit

En sällsynt, långsamt progressiv hjärninflammation orsakad av kronisk infektion med mässlingvirus. Villkoren förekommer främst hos barn och unga vuxna, ungefär 2-8 år efter den första infektionen. En gradvis nedgång i intellektuella förmågor och beteendeförändringar följs av progressiv MYOKLONUS; MUSKELSPASTICITET; KRAMPER; DEMENS; autonom dysfunktion; och ATAXI. DÖD inträffar vanligtvis 1-3 år efter sjukdomsdebut. Patologiska funktioner inkluderar perivaskulär manschett, eosinofila cytoplasmiska inklusioner, neurofagi, och fibrös glios. Det orsakas av SSPE-viruset, vilket är en defekt variant av mässlingvirus. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6: e ed, pp767-8)

Förklaring på engelska

A rare, slowly progressive encephalitis caused by chronic infection with the MEASLES VIRUS. The condition occurs primarily in children and young adults, approximately 2-8 years after the initial infection. A gradual decline in intellectual abilities and behavioral alterations are followed by progressive MYOCLONUS; MUSCLE SPASTICITY; SEIZURES; DEMENTIA; autonomic dysfunction; and ATAXIA. DEATH usually occurs 1-3 years after disease onset. Pathologic features include perivascular cuffing, eosinophilic cytoplasmic inclusions, neurophagia, and fibrous gliosis. It is caused by the SSPE virus, which is a defective variant of MEASLES VIRUS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp767-8)

Synonym, svenska: SSPE

Synonym, engelska: Panencephalitides, Subacute Sclerosing; Sclerosing Panencephalitides, Subacute; Subacute Sclerosing Panencephalitides; SSPE; Sclerosing Panencephalitis, Subacute; Panencephalitis, Subacute Sclerosing; Inclusion Body Encephalitis, Measles; Van Bogaert’s Leukoencephalitis; Van Bogaert Leukoencephalitis; Van Bogaerts Leukoencephalitis; Sclerosing Leukoencephalitis, Subacute; Leukoencephalitides, Subacute Sclerosing; Sclerosing Leukoencephalitides, Subacute; Subacute Sclerosing Leukoencephalitides; Subacute Sclerosing Leukoencephalitis; Leukoencephalitis, Subacute Sclerosing; Measles Inclusion Body Encephalitis; Encephalitis, Inclusion Body, Measles; Leukoencephalitis, Van Bogaert’s; Leukoencephalitis, Van Bogaert; Leukoencephalitis, Van Bogaerts

Svensk term Subakut skleroserande panencefalit
Synonym på svenska SSPE
Synonym på engelska Panencephalitides, Subacute Sclerosing; Sclerosing Panencephalitides, Subacute; Subacute Sclerosing Panencephalitides; SSPE; Sclerosing Panencephalitis, Subacute; Panencephalitis, Subacute Sclerosing; Inclusion Body Encephalitis, Measles; Van Bogaert’s Leukoencephalitis; Van Bogaert Leukoencephalitis; Van Bogaerts Leukoencephalitis; Sclerosing Leukoencephalitis, Subacute; Leukoencephalitides, Subacute Sclerosing; Sclerosing Leukoencephalitides, Subacute; Subacute Sclerosing Leukoencephalitides; Subacute Sclerosing Leukoencephalitis; Leukoencephalitis, Subacute Sclerosing; Measles Inclusion Body Encephalitis; Encephalitis, Inclusion Body, Measles; Leukoencephalitis, Van Bogaert’s; Leukoencephalitis, Van Bogaert; Leukoencephalitis, Van Bogaerts
Engelsk term Subacute Sclerosing Panencephalitis
MESH ID D013344

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.