Subakut vård (Subacute Care)

Subakut vård

Medicinska och kvalificerade vårdorganisation som tillhandahålls patienter som inte befinner sig i en akut fas av en sjukdom men som behöver en vårdnivå som är högre än den som ges i en långtidsvård.. (JCAHO, Lexikon, 1994)

Förklaring på engelska

Medical and skilled nursing services provided to patients who are not in an acute phase of an illness but who require a level of care higher than that provided in a long-term care setting. (JCAHO, Lexikon, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Care, Subacute; Sub-Acute Care; Care, Sub-Acute; Sub Acute Care; Postacute Care; Care, Postacute; Post-acute Care; Care, Post-acute; Post acute Care

Svensk term Subakut vård
Synonym på svenska
Synonym på engelska Care, Subacute; Sub-Acute Care; Care, Sub-Acute; Sub Acute Care; Postacute Care; Care, Postacute; Post-acute Care; Care, Post-acute; Post acute Care
Engelsk term Subacute Care
MESH ID D019467

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.