Subaraknoidalblödning (Subarachnoid Hemorrhage)

Subaraknoidalblödning

Blödning i intrakraniell eller spinal SUBARACHNOID SPACE, mest till följd av intrakraniell aneurysmbrott. Det kan uppstå efter traumatiska skador (SUBARACHNOID HEMORRAGE, TRAUMATISK). Kliniska egenskaper inkluderar huvudvärk; ILLAMÅENDE; KRÄKNINGAR, nukal styvhet, variabla neurologiska underskott och minskad mental status.

Förklaring på engelska

Bleeding into the intracranial or spinal SUBARACHNOID SPACE, most resulting from INTRACRANIAL ANEURYSM rupture. It can occur after traumatic injuries (SUBARACHNOID HEMORRHAGE, TRAUMATIC). Clinical features include HEADACHE; NAUSEA; VOMITING, nuchal rigidity, variable neurological deficits and reduced mental status.

Synonym, svenska: Hjärnhinneblödning; Aneurysmal subaraknoidalblödning; Spontan subaraknoidalblödning; Intrakraniell subaraknoidalblödning

Synonym, engelska: SAH (Subarachnoid Hemorrhage); SAHs (Subarachnoid Hemorrhage); Hemorrhage, Subarachnoid; Hemorrhages, Subarachnoid; Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhage, Aneurysmal; Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage; Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhages; Hemorrhage, Aneurysmal Subarachnoid; Hemorrhages, Aneurysmal Subarachnoid; Subarachnoid Hemorrhages, Aneurysmal; Subarachnoid Hemorrhage, Spontaneous; Hemorrhage, Spontaneous Subarachnoid; Hemorrhages, Spontaneous Subarachnoid; Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage; Spontaneous Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhages, Spontaneous; Perinatal Subarachnoid Hemorrhage; Hemorrhage, Perinatal Subarachnoid; Hemorrhages, Perinatal Subarachnoid; Perinatal Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhage, Perinatal; Subarachnoid Hemorrhages, Perinatal; Subarachnoid Hemorrhage, Intracranial; Hemorrhage, Intracranial Subarachnoid; Hemorrhages, Intracranial Subarachnoid; Intracranial Subarachnoid Hemorrhage; Intracranial Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhages, Intracranial

Svensk term Subaraknoidalblödning
Synonym på svenska Hjärnhinneblödning; Aneurysmal subaraknoidalblödning; Spontan subaraknoidalblödning; Intrakraniell subaraknoidalblödning
Synonym på engelska SAH (Subarachnoid Hemorrhage); SAHs (Subarachnoid Hemorrhage); Hemorrhage, Subarachnoid; Hemorrhages, Subarachnoid; Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhage, Aneurysmal; Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage; Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhages; Hemorrhage, Aneurysmal Subarachnoid; Hemorrhages, Aneurysmal Subarachnoid; Subarachnoid Hemorrhages, Aneurysmal; Subarachnoid Hemorrhage, Spontaneous; Hemorrhage, Spontaneous Subarachnoid; Hemorrhages, Spontaneous Subarachnoid; Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage; Spontaneous Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhages, Spontaneous; Perinatal Subarachnoid Hemorrhage; Hemorrhage, Perinatal Subarachnoid; Hemorrhages, Perinatal Subarachnoid; Perinatal Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhage, Perinatal; Subarachnoid Hemorrhages, Perinatal; Subarachnoid Hemorrhage, Intracranial; Hemorrhage, Intracranial Subarachnoid; Hemorrhages, Intracranial Subarachnoid; Intracranial Subarachnoid Hemorrhage; Intracranial Subarachnoid Hemorrhages; Subarachnoid Hemorrhages, Intracranial
Engelsk term Subarachnoid Hemorrhage
MESH ID D013345

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.