Subaraknoidalt rum (Subarachnoid Space)

Subaraknoidalt rum

Hålrummet mellan spindelvävshinnan och den mjuka hjärnhinnan, fyllt med ryggmärgsvätska. Det innehåller stora blodkärl som förser hjärnan och ryggmärgen med blod.

Förklaring på engelska

The space between the arachnoid membrane and PIA MATER, filled with CEREBROSPINAL FLUID. It contains large blood vessels that supply the BRAIN and SPINAL CORD.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Space, Subarachnoid; Spaces, Subarachnoid; Subarachnoid Spaces

Svensk term Subaraknoidalt rum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Space, Subarachnoid; Spaces, Subarachnoid; Subarachnoid Spaces
Engelsk term Subarachnoid Space
MESH ID D013346

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.