Subcellulära fraktioner (Subcellular Fractions)

Subcellulära fraktioner

Komponenter i en cell som produceras av olika separationstekniker som, även om de stör den känsliga anatomi hos en cell, bevara strukturen och fysiologi för dess fungerande beståndsdelar för biokemisk och ultrastrukturell analys. (Från Alberts et al., Molekylärbiologi av cellen, 2d ed, p163)

Förklaring på engelska

Components of a cell produced by various separation techniques which, though they disrupt the delicate anatomy of a cell, preserve the structure and physiology of its functioning constituents for biochemical and ultrastructural analysis. (From Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 2d ed, p163)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fraction, Subcellular; Fractions, Subcellular; Subcellular Fraction

Svensk term Subcellulära fraktioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fraction, Subcellular; Fractions, Subcellular; Subcellular Fraction
Engelsk term Subcellular Fractions
MESH ID D013347

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.