Subdural effusion (Subdural Effusion)

Subdural effusion

Läckage och ackumulering av CEREBROSPINALVÄTSKA i det subduralrum som kan associeras med en infektiös process; KRANIOCEREBRALT TRAUMA; HJÄRNNEOPLASMER; INTRAKRANIELL HYPOTENSION; och andra tillstånd.

Förklaring på engelska

Leakage and accumulation of CEREBROSPINAL FLUID in the subdural space which may be associated with an infectious process; CRANIOCEREBRAL TRAUMA; BRAIN NEOPLASMS; INTRACRANIAL HYPOTENSION; and other conditions.

Synonym, svenska: Subdural läckage av cerebrospinalvätska; Subduralvätskeutgjutning; Subduralt hygrom

Synonym, engelska: Effusion, Subdural; Subdural Cerebrospinal Fluid Leakage; Cerebrospinal Fluid Leakage, Subdural; Cerebrospinal Fluid Effusion, Subdural; Subdural Cerebrospinal Fluid Effusion; Hygroma, Subdural; Subdural Hygroma

Svensk term Subdural effusion
Synonym på svenska Subdural läckage av cerebrospinalvätska; Subduralvätskeutgjutning; Subduralt hygrom
Synonym på engelska Effusion, Subdural; Subdural Cerebrospinal Fluid Leakage; Cerebrospinal Fluid Leakage, Subdural; Cerebrospinal Fluid Effusion, Subdural; Subdural Cerebrospinal Fluid Effusion; Hygroma, Subdural; Subdural Hygroma
Engelsk term Subdural Effusion
MESH ID D013353

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.