Subduralrum (Subdural Space)

Subduralrum

Potentiellt hålrum som skiljer spindelvävshinnan från den hårda hjärnhinnan.

Förklaring på engelska

Potential cavity which separates the ARACHNOID MATER from the DURA MATER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Space, Subdural; Subdural Spaces

Svensk term Subduralrum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Space, Subdural; Subdural Spaces
Engelsk term Subdural Space
MESH ID D013355

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.