Subgingival skrapning (Subgingival Curettage)

Subgingival skrapning

Avlägsnande av degenererat och nekrotiskt epitel och underliggande bindväv i en parodontal ficka i ett försök att omvandla ett kroniskt ulcerat sår till ett akut kirurgiskt sår, därigenom säkerställa sårläkning och vidhäftning eller epitelial vidhäftning, och krympning av den marginella tandkött. Termen används ibland i samband med utjämning av en rotyta eller ROTPLANING. (Jablonski; Illustrerad Ordbok [publikationstyp] för Tandläkarvetenskap, 1982)

Förklaring på engelska

Removal of degenerated and necrotic epithelium and underlying connective tissue of a periodontal pocket in an effort to convert a chronic ulcerated wound to an acute surgical wound, thereby insuring wound healing and attachment or epithelial adhesion, and shrinkage of the marginal gingiva. The term is sometimes used in connection with smoothing of a root surface or ROOT PLANING. (Jablonski; Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Curettage, Subgingival; Curettages, Subgingival; Subgingival Curettages; Gingival Curettage; Curettage, Gingival; Curettages, Gingival; Gingival Curettages; Periodontal Epithelial Debridement; Debridement, Periodontal Epithelial; Debridements, Periodontal Epithelial; Epithelial Debridement, Periodontal; Epithelial Debridements, Periodontal; Periodontal Epithelial Debridements

Svensk term Subgingival skrapning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Curettage, Subgingival; Curettages, Subgingival; Subgingival Curettages; Gingival Curettage; Curettage, Gingival; Curettages, Gingival; Gingival Curettages; Periodontal Epithelial Debridement; Debridement, Periodontal Epithelial; Debridements, Periodontal Epithelial; Epithelial Debridement, Periodontal; Epithelial Debridements, Periodontal; Periodontal Epithelial Debridements
Engelsk term Subgingival Curettage
MESH ID D013357

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.