Subkommisuralorgan (Subcommissural Organ)

Subkommisuralorgan

Ependymalt derivat beläget vid korsningen av den TREDJE VENTRIKELN och CEREBRAL AQUEDUCT; och SOMATOSTATIN UTSÖNDRANDE CELLER.

Förklaring på engelska

Ependymal derivative located at the junction of the THIRD VENTRICLE and the CEREBRAL AQUEDUCT; and the SOMATOSTATIN SECRETING CELLS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Organ, Subcommissural; Organs, Subcommissural; Subcommissural Organs

Svensk term Subkommisuralorgan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Organ, Subcommissural; Organs, Subcommissural; Subcommissural Organs
Engelsk term Subcommissural Organ
MESH ID D013351

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.