Subkutan vävnad (Subcutaneous Tissue)

Subkutan vävnad

Lös bindväv som ligger under DERMIS, som binder SKIN löst till subjacenta vävnader. Det kan innehålla en dyna av ADIPOCYTER, som varierar i antal beroende på kroppens område och varierar i storlek beroende på näringstillståndet.

Förklaring på engelska

Loose connective tissue lying under the DERMIS, which binds SKIN loosely to subjacent tissues. It may contain a pad of ADIPOCYTES, which vary in number according to the area of the body and vary in size according to the nutritional state.

Synonym, svenska: Underhudsvävnad; Hypodermis

Synonym, engelska: Subcutaneous Tissues; Tissue, Subcutaneous; Tissues, Subcutaneous; Fascia, Superficial; Superficial Fascia; Tela Subcutanea; Hypodermis

Svensk term Subkutan vävnad
Synonym på svenska Underhudsvävnad; Hypodermis
Synonym på engelska Subcutaneous Tissues; Tissue, Subcutaneous; Tissues, Subcutaneous; Fascia, Superficial; Superficial Fascia; Tela Subcutanea; Hypodermis
Engelsk term Subcutaneous Tissue
MESH ID D040521

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.