Sublimering (psykologi) (Psychological Sublimation)

Sublimering (psykologi)

En försvarsmekanism genom vilken oacceptabla impulser och instinktiva drifter omdirigeras till personligt och socialt acceptabla kanaler; t.ex. aggression kan avledas genom sportaktiviteter.

Förklaring på engelska

A defense mechanism through which unacceptable impulses and instinctive urges are diverted into personally and socially acceptable channels; e.g., aggression may be diverted through sports activities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Psychological Sublimation

Svensk term Sublimering (psykologi)
Synonym på svenska
Synonym på engelska Psychological Sublimation
Engelsk term Psychological Sublimation
MESH ID D013359

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.