Sublinguala körteltumörer (Sublingual Gland Neoplasms)

Sublinguala körteltumörer

Tumörer i de sublinguala körtlarna.

Förklaring på engelska

Neoplasms of the sublingual glands.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gland Neoplasm, Sublingual; Gland Neoplasms, Sublingual; Neoplasm, Sublingual Gland; Neoplasms, Sublingual Gland; Sublingual Gland Neoplasm

Svensk term Sublinguala körteltumörer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gland Neoplasm, Sublingual; Gland Neoplasms, Sublingual; Neoplasm, Sublingual Gland; Neoplasms, Sublingual Gland; Sublingual Gland Neoplasm
Engelsk term Sublingual Gland Neoplasms
MESH ID D013362

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.