Submitokondriella partiklar (Submitochondrial Particles)

Submitokondriella partiklar

De olika filament, granulat, tubuli eller andra inneslutningar inom mitokondrier.

Förklaring på engelska

The various filaments, granules, tubules or other inclusions within mitochondria.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Particle, Submitochondrial; Particles, Submitochondrial; Submitochondrial Particle

Svensk term Submitokondriella partiklar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Particle, Submitochondrial; Particles, Submitochondrial; Submitochondrial Particle
Engelsk term Submitochondrial Particles
MESH ID D013367

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.