Substratspecificitet (Substrate Specificity)

Substratspecificitet

Ett karakteristiskt kännetecken för enzymaktivitet i förhållande till den typ av substrat på vilket enzymet eller katalytisk molekyl reagerar.

Förklaring på engelska

A characteristic feature of enzyme activity in relation to the kind of substrate on which the enzyme or catalytic molecule reacts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Specificities, Substrate; Specificity, Substrate; Substrate Specificities

Svensk term Substratspecificitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Specificities, Substrate; Specificity, Substrate; Substrate Specificities
Engelsk term Substrate Specificity
MESH ID D013379

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.