Succinat-CoA-ligaser (Succinate-CoA Ligases)

Succinat-CoA-ligaser

Enzymer som katalyserar det första steget som leder till oxidation av bärnstenssyra genom reversibel bildning av succinyl-CoA från succinat och CoA med samtidig klyvning av ATP till ADP (EC 6.2.1.5) eller GTP till BNP (EC 6.2.1.4) och ortofosfat. Itakonat kan agera istället för succinat och ITP istället för GTP.EC 6.2.1.-.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the first step leading to the oxidation of succinic acid by the reversible formation of succinyl-CoA from succinate and CoA with the concomitant cleavage of ATP to ADP (EC 6.2.1.5) or GTP to GDP (EC 6.2.1.4) and orthophosphate. Itaconate can act instead of succinate and ITP instead of GTP.EC 6.2.1.-.

Synonym, svenska: Succinat-koenzym A-ligaser

Synonym, engelska: Ligases, Succinate-CoA; Succinate CoA Ligases; Succinic Thiokinases; Thiokinases, Succinic; Succinyl Coenzyme A Synthetases; Succinic Thiokinase; Thiokinase, Succinic; Succinyl CoA Synthetase; CoA Synthetase, Succinyl; Synthetase, Succinyl CoA; Succinyl Coenzyme A Synthetase; Succinate-CoA Ligase; Ligase, Succinate-CoA; Succinate CoA Ligase; Succinyl CoA Synthetases; CoA Synthetases, Succinyl; Synthetases, Succinyl CoA; Succinate-CoA Ligase (GDP-Forming); Succinate-CoA Ligases (ADP-Forming)

Svensk term Succinat-CoA-ligaser
Synonym på svenska Succinat-koenzym A-ligaser
Synonym på engelska Ligases, Succinate-CoA; Succinate CoA Ligases; Succinic Thiokinases; Thiokinases, Succinic; Succinyl Coenzyme A Synthetases; Succinic Thiokinase; Thiokinase, Succinic; Succinyl CoA Synthetase; CoA Synthetase, Succinyl; Synthetase, Succinyl CoA; Succinyl Coenzyme A Synthetase; Succinate-CoA Ligase; Ligase, Succinate-CoA; Succinate CoA Ligase; Succinyl CoA Synthetases; CoA Synthetases, Succinyl; Synthetases, Succinyl CoA; Succinate-CoA Ligase (GDP-Forming); Succinate-CoA Ligases (ADP-Forming)
Engelsk term Succinate-CoA Ligases
MESH ID D013389

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.