Succinat-cytokrom c-oxidoreduktas (Succinate Cytochrome c Oxidoreductase)

Succinat-cytokrom c-oxidoreduktas

Ett elektrontransportkedjekomplex som katalyserar överföringen av elektroner från SUCCINAT till CYTOKROM C. Det inkluderar ELECTRON TRANSPORT COMPLEX II och ELECTRON TRANSPORT COMPLEX III.

Förklaring på engelska

An electron transport chain complex that catalyzes the transfer of electrons from SUCCINATE to CYTOCHROME C. It includes ELECTRON TRANSPORT COMPLEX II and ELECTRON TRANSPORT COMPLEX III.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Succinate Cytochrome c Reductase

Svensk term Succinat-cytokrom c-oxidoreduktas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Succinate Cytochrome c Reductase
Engelsk term Succinate Cytochrome c Oxidoreductase
MESH ID D013384

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.