Succinimider (Succinimides)

Succinimider

En underklass av IMIDES med den allmänna strukturen av pyrrolidindion. De framställs genom distillation av ammoniumsuccinat. De är sötsmakande föreningar som används som kemiska mellanprodukter och växttillväxtstimulerande medel.

Förklaring på engelska

A subclass of IMIDES with the general structure of pyrrolidinedione. They are prepared by the distillation of ammonium succinate. They are sweet-tasting compounds that are used as chemical intermediates and plant growth stimulants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrrolidinediones; Butanimides

Svensk term Succinimider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrrolidinediones; Butanimides
Engelsk term Succinimides
MESH ID D013388

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.