Succinivibrionaceae (Succinivibrionaceae)

Succinivibrionaceae

En familj av gramnegativa, stavformade bakterier isolerade från RUMEN hos FÅR och NÖTKREATUR och från mänskliga FECES. De är kemoorganotrofa och strikt anaeroba.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative, rod-shaped bacteria isolated from the RUMEN of SHEEP and CATTLE and from human FECES. They are chemoorganotrophic and strictly anaerobic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Succinivibrionaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Succinivibrionaceae
MESH ID D044063

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.