Succinylkolin (Succinylcholine)

Succinylkolin

Ett kvartärt skelettmuskelavslappnande medel som vanligtvis används i blankett [publikationstyp] av bromid, klorid eller jodid. Det är ett depolariserande avslappnande medel som verkar på cirka 30 sekunder och med en effektvaraktighet i genomsnitt tre till fem minuter. Succinylkolin används i kirurgiska, bedövningsmedel och andra förfaranden där en kort period av muskelavslappning krävs.

Förklaring på engelska

A quaternary skeletal muscle relaxant usually used in the form of its bromide, chloride, or iodide. It is a depolarizing relaxant, acting in about 30 seconds and with a duration of effect averaging three to five minutes. Succinylcholine is used in surgical, anesthetic, and other procedures in which a brief period of muscle relaxation is called for.

Synonym, svenska: Celocurin; Suxameton; Suxametoniumklorid

Synonym, engelska: Succinyldicholine; Suxamethonium; Dicholine Succinate; Succinate, Dicholine; Quelicin; Succinylcholine Dichloride; Dichloride, Succinylcholine; Succinylcholine Dichloride, Di-H2O; Succinylcholine Dichloride, Di H2O; Succinylcholine Diiodide; Diiodide, Succinylcholine; Myorelaxin; Succinylcholine Diperchlorate; Diperchlorate, Succinylcholine; Succinylcholine Iodide; Suxamethonium Bromide; Bromide, Suxamethonium; Suxamethonium Chloride; Listenon; Succinylcholine Chloride; Anectine; Celocurine; Ditilin; Lysthenon; Succicuran; Succinylcholine Dibromide; Dibromide, Succinylcholine

Svensk term Succinylkolin
Synonym på svenska Celocurin; Suxameton; Suxametoniumklorid
Synonym på engelska Succinyldicholine; Suxamethonium; Dicholine Succinate; Succinate, Dicholine; Quelicin; Succinylcholine Dichloride; Dichloride, Succinylcholine; Succinylcholine Dichloride, Di-H2O; Succinylcholine Dichloride, Di H2O; Succinylcholine Diiodide; Diiodide, Succinylcholine; Myorelaxin; Succinylcholine Diperchlorate; Diperchlorate, Succinylcholine; Succinylcholine Iodide; Suxamethonium Bromide; Bromide, Suxamethonium; Suxamethonium Chloride; Listenon; Succinylcholine Chloride; Anectine; Celocurine; Ditilin; Lysthenon; Succicuran; Succinylcholine Dibromide; Dibromide, Succinylcholine
Engelsk term Succinylcholine
MESH ID D013390

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.