Sudan (Sudan)

Sudan

En nation i nordöstra Afrika. Huvudstaden är Khartoum.

Förklaring på engelska

A country in northeastern Africa. The capital is Khartoum.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Republic of the Sudan

Svensk term Sudan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Republic of the Sudan
Engelsk term Sudan
MESH ID D013397

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.