Sugbeteende (Sucking Behavior)

Sugbeteende

Varje sugning som utövas av mun; svar från däggdjursbarnet för att dra mjölk från bröst. Inkluderar att suga på livlösa föremål. Får inte användas för tumsugning, som indexeras under fingersugning.

Förklaring på engelska

Any suction exerted by the mouth; response of the mammalian infant to draw milk from the breast. Includes sucking on inanimate objects. Not to be used for thumb sucking, which is indexed under fingersucking.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Behavior, Sucking; Behaviors, Sucking; Sucking Behaviors

Svensk term Sugbeteende
Synonym på svenska
Synonym på engelska Behavior, Sucking; Behaviors, Sucking; Sucking Behaviors
Engelsk term Sucking Behavior
MESH ID D013391

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.