Sugning (Suction)

Sugning

Avlägsnande av sekret, gas eller vätska från ihåliga eller rörformiga organ eller håligheter med hjälp av ett rör och en anordning som verkar på negativt tryck.

Förklaring på engelska

The removal of secretions, gas or fluid from hollow or tubular organs or cavities by means of a tube and a device that acts on negative pressure.

Synonym, svenska: Aspiration, mekanisk; Sugdränage

Synonym, engelska: Suctions; Aspiration, Mechanical; Aspirations, Mechanical; Mechanical Aspiration; Mechanical Aspirations; Drainage, Suction; Drainages, Suction; Suction Drainage; Suction Drainages

Svensk term Sugning
Synonym på svenska Aspiration, mekanisk; Sugdränage
Synonym på engelska Suctions; Aspiration, Mechanical; Aspirations, Mechanical; Mechanical Aspiration; Mechanical Aspirations; Drainage, Suction; Drainages, Suction; Suction Drainage; Suction Drainages
Engelsk term Suction
MESH ID D013396

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.