Sukralfat (Sucralfate)

Sukralfat

Ett grundläggande aluminiumkomplex av sulfaterad sackaros.

Förklaring på engelska

A basic aluminum complex of sulfated sucrose.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aluminum Sucrose Sulfate; Sulfate, Aluminum Sucrose; Basic Aluminum Sucrose Sulfate; Ulsanic; Ulcerban; Ulcogant; Antepsin; Carafate

Svensk term Sukralfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aluminum Sucrose Sulfate; Sulfate, Aluminum Sucrose; Basic Aluminum Sucrose Sulfate; Ulsanic; Ulcerban; Ulcogant; Antepsin; Carafate
Engelsk term Sucralfate
MESH ID D013392

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.