Sukras-isomaltaskomplex (Sucrase-Isomaltase Complex)

Sukras-isomaltaskomplex

Ett enzymkomplex som finns i tarmarnas borstkantsmembran. Det tros vara ett enzymkomplex med olika katalytiska ställen. Dess frånvaro manifesteras av en ärftlig sjukdom som kallas sukras-isomaltasbrist.

Förklaring på engelska

An enzyme complex found in the brush border membranes of the small intestine. It is believed to be an enzyme complex with different catalytic sites. Its absence is manifested by an inherited disease called sucrase-isomaltase deficiency.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Complex, Sucrase-Isomaltase; Sucrase Isomaltase Complex; Complex, Sucrase Isomaltase; Isomaltase Complex, Sucrase

Svensk term Sukras-isomaltaskomplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Complex, Sucrase-Isomaltase; Sucrase Isomaltase Complex; Complex, Sucrase Isomaltase; Isomaltase Complex, Sucrase
Engelsk term Sucrase-Isomaltase Complex
MESH ID D013394

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.