Sulbaktam (Sulbactam)

Sulbaktam

En beta-laktamashämmare med mycket svag antibakteriell verkan. Föreningen förhindrar antibiotikabehandling av beta-laktamantibiotika genom att hämma betalaktamaser, vilket förlänger deras spektrumaktivitet. Kombinationer av sulbaktam med beta-laktamantibiotika har använts framgångsrikt för behandling av infektioner orsakade av organismer som är resistenta mot antibiotikumet ensam.

Förklaring på engelska

A beta-lactamase inhibitor with very weak antibacterial action. The compound prevents antibiotic destruction of beta-lactam antibiotics by inhibiting beta-lactamases, thus extending their spectrum activity. Combinations of sulbactam with beta-lactam antibiotics have been used successfully for the therapy of infections caused by organisms resistant to the antibiotic alone.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Penicillanic Acid Sulfone; Sulfone, Penicillanic Acid; CP-45899; CP 45899; CP45899; Sulbactam Sodium; Sodium, Sulbactam; Combactam; Bétamaze

Svensk term Sulbaktam
Synonym på svenska
Synonym på engelska Penicillanic Acid Sulfone; Sulfone, Penicillanic Acid; CP-45899; CP 45899; CP45899; Sulbactam Sodium; Sodium, Sulbactam; Combactam; Bétamaze
Engelsk term Sulbactam
MESH ID D013407

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.