Sulfacetamid (Sulfacetamide)

Sulfacetamid

Ett antiinfektivt medel som används topikalt för att behandla hudinfektioner och oralt för att behandla urinvägsinfektioner.

Förklaring på engelska

An anti-bacterial agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acetylsulfanilamide; Sulphacetamide; Sodium Sulamyd; Sulamyd, Sodium; Colircusi Sulfacetamida; Sulfacetamida, Colircusi; Sulfacetamide Sodium; Sulfacetamide, Monosodium Salt, Anhydrous; Sulfacil; Sulfacyl; Sulfair; Acetopt; AK-Sulf; AK Sulf; Albucid; Antébor; Sulf-10; Sulf 10; Bleph; Ceta Sulfa; Cetamide; Coliriocilina Sulfacetam; Sulfacetam, Coliriocilina; Isopto Cetamide; Sulfacetamide Monosodium Salt; Belph-10; Belph 10

Svensk term Sulfacetamid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acetylsulfanilamide; Sulphacetamide; Sodium Sulamyd; Sulamyd, Sodium; Colircusi Sulfacetamida; Sulfacetamida, Colircusi; Sulfacetamide Sodium; Sulfacetamide, Monosodium Salt, Anhydrous; Sulfacil; Sulfacyl; Sulfair; Acetopt; AK-Sulf; AK Sulf; Albucid; Antébor; Sulf-10; Sulf 10; Bleph; Ceta Sulfa; Cetamide; Coliriocilina Sulfacetam; Sulfacetam, Coliriocilina; Isopto Cetamide; Sulfacetamide Monosodium Salt; Belph-10; Belph 10
Engelsk term Sulfacetamide
MESH ID D013409

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.