Sulfadiazin (Sulfadiazine)

Sulfadiazin

En av de kortverkande SULFONAMIDER som används i kombination med PYRIMETAMIN för att behandla toxoplasmos hos patienter med aids och hos nyfödda med medfödda infektioner.

Förklaring på engelska

One of the short-acting SULFONAMIDES used in combination with PYRIMETHAMINE to treat toxoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome and in newborns with congenital infections.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphadiazine; Zinc Sulfadiazine; Sulfadiazine, Zinc; Sulfazin; Sulfazine

Svensk term Sulfadiazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphadiazine; Zinc Sulfadiazine; Sulfadiazine, Zinc; Sulfazin; Sulfazine
Engelsk term Sulfadiazine
MESH ID D013411

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.