Sulfadoxin (Sulfadoxine)

Sulfadoxin

En långverkande sulfonamid som används, vanligtvis i kombination med andra läkemedel, för luftvägsinfektioner, urinvägar och malariainfektioner.

Förklaring på engelska

A long acting sulfonamide that is used, usually in combination with other drugs, for respiratory, urinary tract, and malarial infections.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphormetoxin; Sulphorthodimethoxine; Sulformetoxine; Sulformethoxine; Sulforthomidine; Ro 4-4393; Ro 4 4393; Ro 44393; Fanasil

Svensk term Sulfadoxin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphormetoxin; Sulphorthodimethoxine; Sulformetoxine; Sulformethoxine; Sulforthomidine; Ro 4-4393; Ro 4 4393; Ro 44393; Fanasil
Engelsk term Sulfadoxine
MESH ID D013413

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.