Sulfafenazol (Sulfaphenazole)

Sulfafenazol

Ett sulfonilamid anti-infektivt medel.

Förklaring på engelska

A sulfonilamide anti-infective agent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphaphenazole; Sulfaphenylpyrazol; Phenylsulfapyrazole

Svensk term Sulfafenazol
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphaphenazole; Sulfaphenylpyrazol; Phenylsulfapyrazole
Engelsk term Sulfaphenazole
MESH ID D013426

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.