Sulfaguanidin (Sulfaguanidine)

Sulfaguanidin

Ett sulfanilamid-antimikrobiellt medel som används för att behandla enteriska infektioner.

Förklaring på engelska

A sulfanilamide antimicrobial agent that is used to treat enteric infections.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gastro-Entericanis Biocanina; Gastro Entericanis Biocanina; GastroEntericanis Biocanina; Veto-centre; Veto centre; Sulphaguanidine

Svensk term Sulfaguanidin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gastro-Entericanis Biocanina; Gastro Entericanis Biocanina; GastroEntericanis Biocanina; Veto-centre; Veto centre; Sulphaguanidine
Engelsk term Sulfaguanidine
MESH ID D013414

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.