Sulfakinoxalin (Sulfaquinoxaline)

Sulfakinoxalin

Ett antiprotozoalt medel som används för att bekämpa koccidiala infektioner hos svin, nötkreatur, höns, och andra veterinärdjur. Används också vid kontroll av utbrott av höns tyfus och fågelkolera och vid behandling av infektiös tarmkatarr.

Förklaring på engelska

An antiprotozoal agent used to combat coccidial infections of swine, cattle, fowl, and other veterinary animals. Also used in controlling outbreaks of fowl typhoid and fowl cholera and in treatment of infectious enteritis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfachinoxalin; Sulfabenzpyrazine

Svensk term Sulfakinoxalin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfachinoxalin; Sulfabenzpyrazine
Engelsk term Sulfaquinoxaline
MESH ID D013428

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.