Sulfaklorpyridazin (Sulfachlorpyridazine)

Sulfaklorpyridazin

En sulfonamid antimikrobiell som används för urinvägsinfektioner och inom veterinärmedicin.

Förklaring på engelska

A sulfonamide antimicrobial used for urinary tract infections and in veterinary medicine.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphachlorpyridazine; Sulfachloropyridazine; Sulfachlorpyridazine, Monosodium Salt; Monosodium Salt Sulfachlorpyridazine

Svensk term Sulfaklorpyridazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphachlorpyridazine; Sulfachloropyridazine; Sulfachlorpyridazine, Monosodium Salt; Monosodium Salt Sulfachlorpyridazine
Engelsk term Sulfachlorpyridazine
MESH ID D013410

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.