Sulfalen (Sulfalene)

Sulfalen

Långverkande plasmabundet sulfonamid som används för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner och även för malaria.

Förklaring på engelska

Long-acting plasma-bound sulfonamide used for respiratory and urinary tract infections and also for malaria.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfamethoxypyrazine; Sulphametopyrazine; Sulfametopyrazine; Sulphalene; Sulfamethopyrazine; Sulfapyrazinmethoxine; Kelfizine; Longum

Svensk term Sulfalen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfamethoxypyrazine; Sulphametopyrazine; Sulfametopyrazine; Sulphalene; Sulfamethopyrazine; Sulfapyrazinmethoxine; Kelfizine; Longum
Engelsk term Sulfalene
MESH ID D013415

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.