Sulfamerazin (Sulfamerazine)

Sulfamerazin

En sulfanilamid som används som ett antibakteriellt medel.

Förklaring på engelska

A sulfanilamide that is used as an antibacterial agent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Methylsulfadiazine; Trimetox; Mebacid

Svensk term Sulfamerazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Methylsulfadiazine; Trimetox; Mebacid
Engelsk term Sulfamerazine
MESH ID D013416

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.