Sulfameter (Sulfameter)

Sulfameter

Långverkande sulfonamid används i lepra, urin, och luftvägsinfektioner.

Förklaring på engelska

Long acting sulfonamide used in leprosy, urinary, and respiratory tract infections.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfamethoxydine; Sulphamethoxydiazine; Sulfametorinum; Sulfametoxidine; Sulfametoxydiazine; Sulfamethoxydiazine; Sulfametin

Svensk term Sulfameter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfamethoxydine; Sulphamethoxydiazine; Sulfametorinum; Sulfametoxidine; Sulfametoxydiazine; Sulfamethoxydiazine; Sulfametin
Engelsk term Sulfameter
MESH ID D013417

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.