Sulfametoxazol (Sulfamethoxazole)

Sulfametoxazol

Ett bakteriostatiskt antibakteriellt medel som stör folsyrasyntesen i känsliga bakterier. Dess breda spektrum av aktivitet har begränsats av utvecklingen av motstånd. (Från Martindale, The Extra Farmakopé [publikationstyp], 30th ed, p208)

Förklaring på engelska

A bacteriostatic antibacterial agent that interferes with folic acid synthesis in susceptible bacteria. Its broad spectrum of activity has been limited by the development of resistance. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p208)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphamethoxazole; Sulfamethylisoxazole; Sulfisomezole; Gantanol

Svensk term Sulfametoxazol
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphamethoxazole; Sulfamethylisoxazole; Sulfisomezole; Gantanol
Engelsk term Sulfamethoxazole
MESH ID D013420

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.