Sulfanilamider (Sulfanilamides)

Sulfanilamider

Föreningar baserade på 4-aminobensensulfonamid. ”-anil-” -delen av namnet hänvisar till anilin.

Förklaring på engelska

Compounds based on 4-aminobenzenesulfonamide. The ‘-anil-‘ part of the name refers to aniline.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphanilamides

Svensk term Sulfanilamider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphanilamides
Engelsk term Sulfanilamides
MESH ID D013424

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.