Sulfanilsyror (Sulfanilic Acids)

Sulfanilsyror

Aminobensensulfonsyror. Organiska syror som används vid tillverkning av färgämnen och organiska kemikalier och som reagens.

Förklaring på engelska

Aminobenzenesulfonic acids. Organic acids that are used in the manufacture of dyes and organic chemicals and as reagents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Sulfanilic; Anilinesulfonic Acids; Acids, Anilinesulfonic; Aminobenzenesulfonic Acids; Acids, Aminobenzenesulfonic

Svensk term Sulfanilsyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Sulfanilic; Anilinesulfonic Acids; Acids, Anilinesulfonic; Aminobenzenesulfonic Acids; Acids, Aminobenzenesulfonic
Engelsk term Sulfanilic Acids
MESH ID D013425

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.