Sulfapyridin (Sulfapyridine)

Sulfapyridin

Antibakteriell, potentiellt giftig, används för att behandla vissa hudsjukdomar.

Förklaring på engelska

Antibacterial, potentially toxic, used to treat certain skin diseases.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulphapyridine; Sulphapyridin

Svensk term Sulfapyridin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulphapyridine; Sulphapyridin
Engelsk term Sulfapyridine
MESH ID D013427

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.