Sulfasalazin (Sulfasalazine)

Sulfasalazin

Ett läkemedel som används vid hantering av inflammatoriska tarmsjukdomar. Dess aktivitet anses allmänt ligga i dess metaboliska nedbrytningsprodukt, 5-aminosalicylsyra (se MESALAMIN) frisatt i grovtarm. (Från Martindale, The Extra Farmakopé [publikationstyp], 30th ed, p907)

Förklaring på engelska

A drug that is used in the management of inflammatory bowel diseases. Its activity is generally considered to lie in its metabolic breakdown product, 5-aminosalicylic acid (see MESALAMINE) released in the colon. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p907)

Synonym, svenska: Salazopyrin; Salicylazosulfapyridin

Synonym, engelska: Salicylazosulfapyridine; Sulphasalazine; Salazosulfapyridine; Pyralin EN; Azulfadine; Azulfidine EN; Azulfidine; Asulfidine; Colo-Pleon; Colo Pleon; Pleon; Ulcol; Sulfasalazin medac; Sulfasalazin-Heyl; Sulfasalazin Heyl; Sulfasalazine FNA; Ucine; Salazopyrin; ratio-Sulfasalazine; ratio Sulfasalazine

Svensk term Sulfasalazin
Synonym på svenska Salazopyrin; Salicylazosulfapyridin
Synonym på engelska Salicylazosulfapyridine; Sulphasalazine; Salazosulfapyridine; Pyralin EN; Azulfadine; Azulfidine EN; Azulfidine; Asulfidine; Colo-Pleon; Colo Pleon; Pleon; Ulcol; Sulfasalazin medac; Sulfasalazin-Heyl; Sulfasalazin Heyl; Sulfasalazine FNA; Ucine; Salazopyrin; ratio-Sulfasalazine; ratio Sulfasalazine
Engelsk term Sulfasalazine
MESH ID D012460

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.