Sulfataser (Sulfatases)

Sulfataser

En klass av enzymer som katalyserar hydrolys av sulfatestrar.

Förklaring på engelska

A class of enzymes that catalyze the hydrolysis of sulfate ESTERS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfatase

Svensk term Sulfataser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfatase
Engelsk term Sulfatases
MESH ID D013429

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.