Sulfhydrylföreningar (Sulfhydryl Compounds)

Sulfhydrylföreningar

Föreningar innehållande -SH-radikalen.

Förklaring på engelska

Compounds containing the -SH radical.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Sulfhydryl; Mercaptans; Thiols; Mercaptan; Sulfhydryl Compound; Compound, Sulfhydryl; Thiol; Mercapto Compounds; Compounds, Mercapto

Svensk term Sulfhydrylföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Sulfhydryl; Mercaptans; Thiols; Mercaptan; Sulfhydryl Compound; Compound, Sulfhydryl; Thiol; Mercapto Compounds; Compounds, Mercapto
Engelsk term Sulfhydryl Compounds
MESH ID D013438

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.