Sulfhydrylreagens (Sulfhydryl Reagents)

Sulfhydrylreagens

Kemiska medel som reagerar med SH-grupper. Detta är en kemiskt mångfaldig grupp som används för olika ändamål. Bland dessa finns enzyminhibering, enzymreaktivering eller skydd samt märkning.

Förklaring på engelska

Chemical agents that react with SH groups. This is a chemically diverse group that is used for a variety of purposes. Among these are enzyme inhibition, enzyme reactivation or protection, and labelling.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reagents, Sulfhydryl; SH-Reagents; SH Reagents; Thiol Reagents; Reagents, Thiol; Sulfhydryl Compound Antagonists; Antagonists, Sulfhydryl Compound; Compound Antagonists, Sulfhydryl; Sulfhydryl Compounds Antagonists; Antagonists, Sulfhydryl Compounds; Sulfhydryl Compounds Inhibitors; Inhibitors, Sulfhydryl Compounds; Sulfhydryl Compound Inhibitors; Compound Inhibitors, Sulfhydryl; Inhibitors, Sulfhydryl Compound

Svensk term Sulfhydrylreagens
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reagents, Sulfhydryl; SH-Reagents; SH Reagents; Thiol Reagents; Reagents, Thiol; Sulfhydryl Compound Antagonists; Antagonists, Sulfhydryl Compound; Compound Antagonists, Sulfhydryl; Sulfhydryl Compounds Antagonists; Antagonists, Sulfhydryl Compounds; Sulfhydryl Compounds Inhibitors; Inhibitors, Sulfhydryl Compounds; Sulfhydryl Compound Inhibitors; Compound Inhibitors, Sulfhydryl; Inhibitors, Sulfhydryl Compound
Engelsk term Sulfhydryl Reagents
MESH ID D013439

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.