Sulfider (Sulfides)

Sulfider

Kemiska grupper som innehåller de kovalenta svavelbindningarna -S-. Svavelatomen kan bindas till oorganiska eller organiska delar.

Förklaring på engelska

Chemical groups containing the covalent sulfur bonds -S-. The sulfur atom can be bound to inorganic or organic moieties.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfide; Thioethers; Thioether; Sulfur Ethers; Ethers, Sulfur

Svensk term Sulfider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfide; Thioethers; Thioether; Sulfur Ethers; Ethers, Sulfur
Engelsk term Sulfides
MESH ID D013440

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.